Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten,
Lunds universitet
 

Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten

Specialistsjuksköterske-
programmet


Avancerad nivå


Specialistsjuksköterskeprogrammet har tio olika inriktningar, varav de flesta läses helt eller delvis på distans.

Varje inriktning leder till yrkesexamen och magisterexamen.

 

Hitta utbildningsplaner, kursplaner, schema med mera

Se hemsida för respektive inriktning till vänster..