Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten,
Lunds universitet
 

Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten

SOSFS 2009:21


DSKN13 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel, A, 15 hp HÖSTEN 2010
DSKN13 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel, A, 15 hp, fristående kurs


LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ändringsförfattning SOSFS  2009:21 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel inkl ändringar