Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten,
Lunds universitet
 

Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten


Läkemedelsberäkning

KURSMEDDELANDEN //
Hej,

Tentamen i läkemedelsberäkning är nu rättad och finns att hämta i receptionen. Vi beklagar om det dröjt. Andes Nylén har inte rättat era tentamen. Det har Jimmie Kristensson och Marianne Ahlner Elmqvist gjort. Vid genomgång av tentamen så bedömdes fråga sju som oklar. Frågan ströks och har inte tagits med i bedömningen. Max antal poäng är därför 10 möjliga.

Med vänlig hälsning

Jimmie Kristensson, fasansvarig teori.


 


12-02-02
Sök